Nam Khoa
Phụ Khoa
0

Vùng kín đau khi đi tiểu

ko ít nữ giới chủ quan lúc thấy dấu hiệu đau rát vùng kín lúc đi tiểu, tuy nhiên đây…